Giám đốc công ty sơn Pasco VN nhận bằng khen của ban kinh tế TW và TW hội Doanh nghiệp Việt Nam về những đóng góp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Ngày cập nhật: 20-12-2019

Ngày 19-12, Ông Nguyễn Tiến Thắng giám đốc công ty TNHH sơn Pasco Việt Nam tham dự diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Diễn đàn do Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

 Cũng tại buổi họp ông Nguyễn Tiến Thắng đã vinh dự được nhận bằng khen của ban kinh tế TW và TW hội Doanh nghiệp Việt Nam về những đóng góp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
 
 

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” nhằm mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước.

Diễn đàn thu hút hơn 300 đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân trong nước và nước ngoài là hội viên của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam. Đây là một điểm nhấn tích cực, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước trong việc tham gia Cuộc vận động.

Với 100 tham luận và các ý kiến phát biểu, diễn đàn đã tập trung thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề chung quanh việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và phát triển kinh tế tư nhân nói riêng, cụ thể: Đề xuất về giải pháp xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam bền vững; Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp; Phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình và các hình thức kinh doanh cá thể cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ; phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia; Khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và phát triển nhanh, bền vững và đủ sức cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu…

Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư khẳng định, Diễn đàn này nằm trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện triển khai Cuộc vận động, đồng thời thể hiện quan điểm của Đảng xác định vai trò kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, như đã nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 5, khóa XII.

Theo đó, Đảng và Nhà nước luôn đồng hành, lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu các phản ánh khó khăn, vướng mắc và ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân về hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển lành mạnh, đúng định hướng trên tinh thần mọi cơ chế, chính sách phải bám sát thực tiễn cuộc sống và phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc. Diễn đàn đã phát huy được trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân trong tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; góp phần đưa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nhất là các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và sự tham gia tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài tại Diễn đàn. Các bài viết, báo cáo, cũng như những ý kiến, đề xuất tại Diễn đàn sẽ được tập hợp gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” để xem xét, đánh giá, tôn vinh tại Lễ tổng kết Cuộc vận động.

 
Đăng kí làm nhà phân phối của Pasco